OAK.Reel postup navíjení

jakzacit-00

Co je trajektorie?

Trajektorie je oblouk, kružnice, nebo křivka. Spojená křivka z několika napojovaných křivek, musí mít všechny  své body vyhlazené, bez ostrých bodů.

Počátek trajektorie je první bod křivky. Počáteční bod navíjení jsou souřadnice x=0,y=0. Nastavuje se přesunem z levého horního rohu vodících čar.

 

 

 

Postup navíjení ve třech snadných krocích 


jakzacit-01

I. Pokud máte připravený motiv s řídící křivkou (trajektorií), určete počátek navíjení. Přetáhněte počáteční bod ke spodnímu levému rohu motivu.

Zadejte příkaz: navinout [reel]

  jakzacit-02

II. Pro kontrolu je označen počátek navíjení. Nyní označte trajektorii.

  jakzacit-03

III. Po výběru trajektorie je označen počáteční bod. Značka určuje levou a pravou stranu pro navíjení.

Zvolte objekty pro navíjení. Po dokončení výběru se začne navíjet.

 
Více o způsobu navíjení a úpravě řídící křivky se dozvíte v manuálu k programu.
Příručka OAK.Reel jak začít je součástí každé instalace.
 
Reference