OAK.Coloration základní popis

oakcoloration-00-nahled OAK.Coloration je aplikace pro obarvování a automatický export do formátu EPS a PDF. Používá k tomu velmi známý a oblíbený program CorelDRAW®.

  

  

  

 

 

 

 

Automaticky obarvuje objekty, zapíná a vypíná hladiny. S jeho pomocí lze vyexportovat všechny soubory bez zásahu uživatele do formátu EPS nebo PDF. Soubory pak stačí už jen odeslat na osvitovou jednotku RIP.

Proces vylučuje opakované úkony nutné při ručním exportu a zabraňuje tak vzniku chyb a ztrátám na materiálu.

Popis OAK.Reel Coloration je velice obsáhlý a budeme se jím zabývat postupně v dalších článcích. Potřebujete li se dozvědět více už nyní – kontaktujte nás.

 

Seznam software

Zpět

 
Reference