OAK.Reel základní popis

oakreel-00-nahled   OAK Reel přináší usnadnění v transformaci křivek. Používá k tomu velmi známý a oblíbený program CorelDRAW®. Převede grafiku na jakoukoli řídící křivku – trajektorii, kruh, oblouk, ovál, libovolnou křivku. Vše vytvoří ve chvilce velmi jednoduchým způsobem. Označením řídící křivky a výběrem objektů pro navinutí. Navíjení zkracuje čas při zpracování výkresů.

  

 

 

Nakreslená grafika v CorelDRAW® se přes několik velmi jednoduchých úkonů nadefinuje pro navinutí na řídící křivku. Po příkazu navinout, jsou označeny počáteční souřadnice a je požadován výběr křivky, na kterou se má navíjet. Po označení řídící křivky přichází druhý a poslední krok, požadavek na označení všech objektů, které se mají na křivku navinout. V předloze pro navíjení se doporučuje použít vždy čisté křivky bez efektů, seskupení (groups), kombinací (combine).

 
Pro snazší a přesnější práci jsou navrženy dvě varianty:
 

OAK.Reel BASIC

OAK.Reel STUDIO

 

 Seznam software

Zpět

 
Reference