RhT

rht-nahled RhT01 upravuje křivky v Rhinoceros3D® pro možnost dalšího zpracování. RhT01 je určen na křivky vytvořené nebo importované do Rhina4. Převod křivek na oblouky Rhino umožňuje, ale jen přes parametr maximálního přípustného úhlu. Rhino je buď příliš přesné nebo příliš velkorysé.

  

 

 
rht 

RhT01 po převodu

Účelem RhT01 je zbavení se malých poloměrů oblouků. Ty totiž při další transformaci s křivkou překážejí takovým způsobem, že mohou vyvolat chybu dělení nulou. Proto jsou malé oblouky nahrazeny úsečkou.

Specifika: Křivka, která byla před tím hladká na úrovni kubické křivky je nyní vyklenutá v oblouk. Návaznost oblouků při zachování tečnosti už neplatí a k tomu v malých zakřiveních jsou vysekané úsečky. Tedy využití vskutku specifické. Ale i výše zmiňované nedostatky mohou být s ohledem na výsledek nepodstatné. Detail je už tak malý, že je nepatrný, ať je výstupním zařízením cokoli: plotr, tiskárna, obráběcí zařízení aj., zařízení pro které jsou křivky třetích řádů cizí.

Jak to funguje? Dobrou cestou se zdá být použití Bézierových křivek na které je nástroj napasován. Oblouk se začíná kreslit v počátečním bodě křivky. Někde vprostřed křivky (nemusí být přesně v polovině) zjistí poloměr nového oblouku, který se ukončí v koncovém bodě původní Béziery. Všechny jednotlivé vytvořené oblouky a úsečky, které program nakreslil do aktuální vrstvy označíme a příkazem Spojit spojíme v podobný objekt jako původní objekt z Bézier. Pokud s křivkami ve Rhinu cokoli provádím, automaticky se konvertují zpět na NURBS. Do Bézier je lze převést příkazem PřevéstNaBezier, což je před samotným použitím nástroje vhodné. Také po převodu již s oblouky nemůžeme nic provádět, oblouk by se změnil. Jsou vyzkoušené křivky importované z CorelDRAW®, ADOBE Ilustrator®, které se dají okamžitě převádět.

Pokud zapneme Log budeme informování o každém oblouku, u konvertovaných míst se objeví terčík s pořadovým číslem. Terčíků se můžeme zbavit příkazem VybratKolečko a smazat.

 

 Seznam software

Zpět

 

 
Reference