Obchodní a platební podmínky

I. Úvodní ustanovení

 

1.   Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup softwaru, objednaného přes webové stránky nebo přímo e-mailem.

2.   Dodavatel je fyzická osoba:

Pavel Václavíček

IČ: 69455686

3.   Prodávající prohlašuje, že všechny informace uvedené na tomto serveru jsou pravdivé a jsou v souladu s právním řádem České republiky.

 

II. Objednávka a nákup softwaru

 

1.   Objednávka se provádí prostřednictvím webových stránek.

2.   Na jejím základě Vám poskytneme ceny programů, nabídku doplňkových služeb (instalace, zaškolení..), dodací a platební podmínky.

3.  Po potvrzení Vašeho zájmu o program objednávkou vzniká závazná objednávka. Tímto kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká odesláním potvrzení objednávky na e-mail zákazníka.

4.   Zasláním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

 

III. Instalace softwaru

 

1.   Odkaz na stažení softwaru je zaslán e-mailem nebo je instalován na místě.

2.   Software je vybaven samoinstalačním průvodcem.

3.   Software si kupující instaluje sám nebo je instalován prodejcem prostřednictvím objednané dodatečné služby: instalace softwaru.

4.   Software je vybaven softwarovým nebo hardwarovým klíčem. Po instalaci softwaru je požadován aktivační kód pro zpřístupnění užívání softwaru.

5.   Klíč je vázán na hardware počítače a lze tedy software provozovat vždy jen na instalovaném počítači.

6.   Aktivační kód je poslán zákazníkovi e-mailem na základě uhrazení kupní ceny. Zákazníkovi je zasláno zároveň potvrzení objednávky.

7.   Právo k užívání softwaru - udělení licence - nabývá kupující po zaplacení kupní ceny.

8.   Instalací souhlasíte s licenčními podmínkami uvedenými u softwaru.

 

 IV. Platební podmínky

 

1.   Kupní cena softwaru je splatná  před dodáním software.

2.   Veškeré ceny jsou zahrnuty včetně DPH, nejsme plátci DPH.

3.   Platbu je možné provést:   

Bezhotovostním převodem na účet, který bude uvedený na faktuře.

Platbou přes PayPal účet.

 


V. Odstoupení od kupní smlouvy

 

1.   Software nelze vrátit. Na software nabízený na našich webových stránkách se nevztahuje ustanovení odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 Sb. o možnosti odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí softwaru, jelikož se zde nejedná o zboží s fyzickou distribucí, ale jedná se o duševní vlastnictví ve smyslu udělení licence podle autorského zákona č.: 121/2000 Sb.

 

 

VI. Práva a povinnosti prodávajícího

 

1.   Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednaný software e-mailem kupujícímu.

2.   Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné.

3.   Prodávající je povinen zaslat kupujícímu na vyžádání fyzický daňový doklad.

4.   Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen.

 

 

VII. Práva a povinnosti kupujícího

 

1.   Kupující je povinen uvést na objednávce správné a pravdivé údaje.

2.   Kupující je povinen přijmout objednaný software a zaplatit cenu uvedenou na faktuře. S celkovou cenou objednávky je kupující seznámen ještě před jejím potvrzením.

3.   Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to. Prodávající se tímto zavazuje vymazat veškeré údaje o kupujícím z databáze. Toto ustanovení se netýká údajů, které jsou nutné k zajištění průkaznosti účetních dokladů.

 

 

VIII. Reklamační podmínky

 

1.   Na software se nevztahují všechna běžná pravidla týkající se reklamace a vrácení zboží.

2.   Software reklamovat nelze podle oddílu V.1. Odstoupení od kupní smlouvy.

3.   Reklamovat nelze ani nevhodnost zakoupeného softwaru pro vaše účely.

4.   Pokud chcete předejít problémům s instalací nebo funkcemi softwaru, důrazně doporučujeme  ověřit, zda splňujete systémové požadavky softwaru.

 

IX. Ochrana osobních údajů

 

1.   Veškeré nakládání s osobními údaji na stránkách se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

2.   Jsme si vědomi důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných pravidel souvisejících s jejich zpracováním považujeme za významnou povinnost vůči svým zákazníkům.

3.   Všechna data v objednacím formuláři budou použita výhradně pro účely tohoto obchodního případu a nebudou poskytnuta třetí osobě. Veškeré informace budou využívány výlučně pro naší potřebu.

 

 X. Závěrečná ustanovení

 

1.   Pokud není uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti uzavření kupní smlouvy u fyzických osob podle občanského zákoníku. Pokud není uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti uzavření kupní smlouvy u právnických osob obchodním zákoníkem.

 

Tento nákupní řád - obchodní a platební podmínky - je platný od 18. 2. 2020.